Co dają gry komputerowe? Kiedy dla dziecka dobre jest przedszkole? Ile czasu można siedzieć przed telewizorem bez ponoszenia szkody na zdrowiu? Co to znaczy być zamożnym?

Aby znać odpowiedzi na tego typu pytania, potrzebna jest szczegółowa i rzetelna wiedza z wielu dziedzin. My piszemy o tym podręcznik. Możesz nam pomóc!

Jeśli widzisz sens w powstaniu nowego, świadomego społeczeństwa, jeżeli interesuje Cię wynik pracy naszych specjalistów – wesprzyj nasz projekt. Możesz to zrobić za pośrednictwem serwisu PayPal:

 

 Chcemy przygotować rzetelny, oparty na badaniach podręcznik, który będzie wiarygodnym źródłem wiedzy i informacji na tematy, z których składa się życie codzienne.

—Twórcy podręcznika

WIZJA

Uważamy, że życie codzienne jest dziś tak skomplikowane, że stało się osobną dziedziną wiedzy. Dziedzina ta powinna być  transdyscyplinarna, bo właśnie taki charakter mają problemy, przed którymi stajemy w życiu. Problemy etyczne mieszają się z biologią, media z ekonomią, sztuka z technologią. Tradycyjne dyscypliny nie nadążają za zmianami naszego życia codziennego
Wizja nowej dziedziny oznacza, że obok podręcznika i wielu badań jest potrzeba wymiany myśli na łamach periodyków naukowych, wysiłku popularyzatorskiego, konferencji, kursów uniwersyteckich i programów szkolnych. Ale także warsztatów specjalistycznych skierowanych do najróżniejszych grupy społecznych np. księży, kleryków, psychoterapeutów, więźniów, uczniów. Ogrom prac jest tak wielki, że można mówić o całym ruchu społecznym na rzecz świadomego życia. Inicjatywę zaczynamy od podręcznika, mając nadzieję, że będzie inspiracją do dalszych działań.

DLACZEGO PODRĘCZNIK?

Życie codzienne jako dziedzina ma pewną strukturę, ma podstawy, które należy poznać, aby inne treści były zrozumiałe. Na przykład nie da się sensownie mówić o współczesnym małżeństwie bez poznania wpływu mediów na nasze życie. Nie da się zrozumieć uwikłań jakim podlegamy w pracy nie wiedząc jak działają rynki finansowe. Jednak najpierw trzeba zastanowić się nad tym jaki sens ma nasze życie w ogóle. Właśnie dlatego rozdziały należy studiować w odpowiedniej kolejności.

Również nie bez powodu jest to podręcznik, a nie poradnik. Złożoność problemów, z którymi spotykamy się co dnia jest tak duża, że śmiało można powiedzieć, że nie ma gotowych rozwiązań. Każdą sytuację należy przeanalizować osobno, uwzględniając kontekst i inne zmienne. Dlatego nigdzie w podręczniku nie znajdziesz informacji co należy zrobić?… Dostarczamy wiedzę, decyzje podejmują czytelnicy.

POSTĘP PRACY

 • Rodział I – Dziedzina 45%
 • Rodział II – Metodologia 20%
 • Rodział III – Sens 25%
 • Rodział IV – Bogactwo 0%
 • Rodział V – Media 9%
 • Rodział VI – Edukacja 0%
 • Rodział VII – Praca 20%
 • Rodział VIII – Małżeństwo 0%
 • Rodział IX – Rodzina 6%
 • Rodział X -Środowisko 0%
 • Rodział XI – Kultura 10%
 • Rodział XII – Zdrowie 36%
 • Rodział XIII – Style życia 0%
 • Rodział XIV – Podsumowanie 0%

DOŁĄCZ DO NAS

Jesteś zainteresowany współpracą? Chcesz się zaangażować? Zobacz jak możesz nam pomóc.

Recenzent

Chcemy poddać się szerokiej krytyce, aby w naszych tekstach nie pojawił się żaden błąd, przekłamanie, błędna interpretacja. Dlatego każdy rozdział chcemy oddać w ręce fachowców, którzy  zrecenzują nasze teksty. Jeżeli chcesz być recenzentem skontaktuj się z redaktorem naukowym: ryszard@stocki.org.

Siewca

Szukamy też osób, które będą przekonywać innych do idei podręcznika. Ludzi, którzy widzą, że może on pomóc zmieniać nasze życie. Szukamy naszych ambasadorów w różnych środowiskach.
Napisz do nas (malgorzata.bukowska@wojtyla.edu.pl) jeżeli chcesz dostawać więcej informacji o podręczniku, aby się nimi dzielić ze znajomymi.

Autor

Wciąż szukamy autorów lub współautorów do różnych tematów. Jeśli chciałbyś dołączyć do grupy specjalistów, prosimy skontaktuj się z redaktorem naukowym:ryszard@stocki.org. Opisz swoją wiedzę, doświadczenie oraz dotychczasowe osiągnięcia naukowe i wydawnicze.

Wykładowca / Trener / Coach

Potrzebujemy ludzi, którzy będą używali naszego podręcznika na swoich zajęciach, lekcjach, treningach i warsztatach. Z nimi chcemy stworzyć scenariusze lekcji, sylabusy uniwersyteckie oraz dodatkowe materiały dydaktyczne. Napisz do nas (malgorzata.bukowska@wojtyla.edu.pl) jeśli chcesz używać podręcznika w swojej pracy zawodowej.

SKĄD JESTEŚMY?

KIM JESTEŚMY?

Pochodzimy z różnych środowisk, miast i organizacji. Większość z nas związana jest z uczelniami wyższymi, ale są też osoby pracujące w organizacjach non-profit. Jesteśmy w różnym wieku i mamy różne doświadczenie. Co więc nas wszystkich łączy i pozwala nam wspólnie pracować? To głębokie przekonanie, że człowiek ma wolną wolę i może kształtować swoje życie.